L?r dig om fostran och utbildning

Hur l?r vi oss i olika ?ldrar? Hurdan sm?barnspedagogik beh?ver vi? L?s mera om forskningsbaserade fakta om skolor, pedagogik och undervisningsmetoder.

Utbildning

Studera f?r v?rldens b?sta i ett av de fr?msta m?ngvetenskapliga universiteten i v?rlden. Hitta ditt dr?mprogram vid landets bredaste utbildningsutbud!

Forskning

Under strategiperioden 2017–2020 kommer forskningen att fokusera p? livsvetenskaper, m?nniskans psyke i en v?rld i f?r?ndring och materiens uppbyggnad. Doktorsutbildningen ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.

Samarbete

Helsingfors universitet vill erbjuda forskningsresultat och forskarna expertis f?r samh?llets bruk p? b?sta m?jliga s?tt. Bekanta dig med v?ra tj?nster och ta kontakt.